Vrienden van

Wij bieden al sportlessen aan op een goed niveau door professionele docenten en willen dit uitbreiden met andere activiteiten. Hierbij moet u denken aan activiteiten zoals dansen, schilderlessen, toneellessen, circuslessen enz. enz. Alles gericht op plezier, samenwerken en hun lichamelijke ontwikkeling. Danslessen is een activiteit, waarvan wij weten, dat de kinderen het erg leuk vinden. Op dit moment worden deze activiteiten niet gegeven, omdat daar geen geld voor is.

De weerbaarheid van onze kinderen laat vaak te wensen over. Wij willen per vestiging er voor zorgen, dat er jaarlijks een weerbaarheidstraining wordt gegeven. Hierbij leren de kinderen, voor zichzelf op te komen en als ze bijv. gepest worden,  door stop hou op te zeggen, ze een grens kunnen aangeven. Het woord weerbaarheid geeft al aan welk doel we hiermee willen bereiken.

Tijdens de lange zomer vakantie is het leuk om andere soorten van activiteiten te organiseren. Bij Happy2move leeft het idee om tijdens deze lange periode, dagjes uit te organiseren. Voorbeelden zijn een dag naar de Efteling of een bezoek aan dierentuin Artis en zo zijn er nog meer dagjes uit te verzinnen. Ook hier voor geldt, dat een dagje uit, organisatorisch een hele klus is, om te organiseren. Hierbij moet u denken aan vervoer naar de locaties toe en dat er voldoende begeleiding  voor de kinderen aanwezig is. Het blijven kinderen met een beperking, die veel aandacht en begeleiding nodig hebben. Om dit structureel voor elkaar te krijgen, kost een hoop geld. Doorgeld op te halen voor al deze extra activiteiten, kunnen wij een nog grotere bijdrage leveren aan de ontwikkeling van deze kinderen.