Privacy Statement

Inleiding

Stichting Vrienden van Happy2Move onderschrijft het belang van de privacy van haar donateurs, vrijwilligers, actievoerders, prospects en bezoekers van de website. Persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. 

Stichting Vrienden van Happy2Move houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. De Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is:

Stichting Vrienden van Happy2Move
Beemsterstraat 654
1024 Amsterdam

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van de dienstverlening, wanneer u doneert, een artikel bestelt, gebruik maakt van de interactieve diensten van Stichting Vrienden van Happy2Move of anderszins contact heeft met Stichting Vrienden van Happy2Move, legt Stichting Vrienden van Happy2Move gegevens vast. Stichting Vrienden van Happy2Move gebruikt deze gegevens om haar statutaire taken en haar overige dienstverlening uit te voeren. Bovendien worden de gegevens van donateurs gebruikt om hen te informeren over diverse activiteiten, projecten en producten van Stichting Vrienden van Happy2Move en om fondsen te werven. 

Voor de uitvoer van eigen (fondsenwervende) activiteiten, maakt Stichting Vrienden van Happy2Move gebruik van zorgvuldig geselecteerde leveranciers (databewerkers). Gegevens worden door Stichting Vrienden van Happy2Move nooit aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden. Stichting Vrienden van Happy2Move kan echter wel gegevens van donateurs, binnen de Stichting Vrienden van Happy2Move, aan zuster stichtingen verstrekken, die gegevens van donateurs voor dezelfde doeleinden verwerken, te weten: informeren over diverse soortgelijke activiteiten, projecten en producten binnen de Stichting Vrienden van Happy2Move en om fondsen te werven.

Indien u geen prijs stelt op deze informatie kunt u dit aangeven door een brief of e-mail te sturen naar:

Stichting Vrienden van Happy2Move
Beemsterstraat 654
1024 Amsterdam
elkan@happy2move.nl

Clickgedrag

Op de website van Stichting Vrienden van Happy2Move worden algemene bezoekgegevens, zonder deze bezoekers te identificeren, bijgehouden. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Stichting Vrienden van Happy2Move haar dienstverlening aan u verder optimaliseren. 

Gebruik van Cookies

Stichting Vrienden van Happy2Move kan bij het aanbieden van haar diensten gebruik maken van cookies. Dit is een eenvoudig klein bestandje met gegevens dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Stichting Vrienden van Happy2Move maakt gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden enkel gebruikt om het gebruik van de site voor u gemakkelijker te maken. Tijdelijke cookies worden na bezoek van de website gewist. 

Daarnaast kan Stichting Vrienden van Happy2Move ook gebruik maken van een permanente cookie. Een permanente cookie blijft op de harde schijf staan, tenzij u de cookie zelf wist. Aan de hand van deze cookie kan onze website u herkennen, de volgende keer dat u op de site langskomt. Met behulp van deze cookie kan de site speciaal op u worden ingesteld; een hulpmiddel om het gebruik van de site voor u nog aangenamer te maken. 

Wat kunt u doen als u (bepaalde) cookies niet wilt?

U kunt via de instellingen van uw browser (bijvoorbeeld Internet Explorer, Safari, Firefox, Mozilla of Chrome) aangeven of en, zo ja, welke cookies u accepteert. Het verschilt per browser waar deze instellingen zich bevinden. Via de ‘help’-functie van uw browser kunt u de exacte locatie en werkwijze achterhalen. Houd er rekening mee dat indien u (bepaalde) cookies weigert, u mogelijkerwijs geen of niet volledig gebruik kunt maken van de functionaliteiten van onze website!

Wilt u alleen geen reclamecookies ontvangen, dan kunt u het volgende doen:

  • U kunt in uw browser de ‘do not track’ functionaliteit activeren;
  • U kunt een programma installeren als Adblocker (voor Chrome of Firefox) of Adblock voor Internet Explorer

Stichting Vrienden van Happy2Move en andere websites

Op de site van Stichting Vrienden van Happy2Move treft u een aantal links aan naar andere websites. Stichting Vrienden van Happy2Move draagt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacy-statement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt. 

E-mail

Indien u als donateur, vrijwilliger, actievoerder, prospect of als bezoeker van de website uw e-mailadres aan Stichting Vrienden van Happy2Move heeft verstrekt, wordt u per e-mail op de hoogte gehouden van diverse activiteiten, projecten en producten van Stichting Vrienden van Happy2Move. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor e-mails via de afmeldlink in de toegezonden e-mail.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid, dan kunt u deze richten aan:

Stichting Vrienden van Happy2Move
Beemsterstraat 654
1024 Amsterdam
vriendenvan@happy2move.nl

Wijzigingen

Stichting Vrienden van Happy2Move behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy-statement. Check daarom regelmatig dit privacy-statement voor het privacybeleid van Stichting Vrienden van Happy2Move.