Vrienden van Happy2Move

Help jij ons bij het realiseren van ons doel?

De Stichting Vrienden van Happy2move steunt de zorginstelling Stichting Happy2move, die naschoolse dagbesteding en individuele begeleiding organiseert voor kinderen met een beperking. Dit zijn kinderen met een lichamelijk en/of verstandelijk beperking of een medische aandoening.
Door middel van sport en spel worden sociale vaardigheden bijgebracht, krijgen kinderen meer zelfvertrouwen en worden zij weerbaarder het geen hun zelfredzaamheid en deelname aan het maatschappelijk verkeer bevordert.

Hoewel wij nog een vrij jonge organisatie zijn, maken op dit moment al zo’n 250 kinderen in Amsterdam, Alkmaar, Haarlem en Heemskerk gebruik van onze expertise.

Uit gesprekken met enthousiaste ouders en ook de kinderen, voor zover mogelijk, blijkt dat onze werkwijze een positief effect heeft op de ontwikkeling en gedrag van de kinderen. Vaak is al binnen enkele weken te zien, dat kinderen meer zelf vertrouwen krijgen en beter in hun vel zitten. Hierdoor verbeteren hun school prestaties en functioneren ze beter.

Dit heeft er toe geleid dat wij meer financiële middelen willen werven om extra activiteiten voor deze kinderen te kunnen organiseren. Met deze extra activiteiten kunnen wij nog veel meer bereiken met deze kinderen, maar waar de reguliere kosten niet voldoende mogelijkheid bieden om dit te bereiken.